Matična knjiga rođenih koja se nalazi u
Jevrejskom istorijskom muzeju u Beogradu

Write us an e-mail via the form, or just send us an e-mail directly at.

Baza podataka rođenih iz matičnih knjiga
koje se nalaze u Jevrejskom istorijskom muzeju u Beogradu.

[tablesome table_id='7554'/]