Digitalni repositorijum

Repozitorij je organizovana zbirka različitih dokumenata (knjiga, članaka, slika i dr.) u digitalnom obliku. Taj materijal je ili originalno nastao u digitalnom obliku ili je naknadno digitalizovan.