Promocija dokumentarnog filma i monografske publikacije

Poziv na promociju dokumentarnog filma i monografske publikacije “Jevrejski istorijski muzej u Beogradu”