O nama

Ovde možete naći osnovne informacije o Jevrejskom istorijskom muzeju. Za više detalja, molimo vas da odaberete odgovarajuću oznaku u prikazanom podmeniju, kako biste saznali više o samom muzeju: njegovoj nameni i timu njegovih stalnih saradnika, radnom vremenu, kao i mestu gde se nalazi u gradu Beogradu. Imamo jednu aktuelnu Email – adresu koje molimo da ubuduće koristite:

jevrejskimuzej.beograd@gmail.com