Zbirke

Likovna zbirka (slike, crteži i skulpture).

Zbirka medalja, znački i plaketa.
Zbirka stare i retke knjige (tore, hagade, molitvenici, rukopisi, beležnice i knjige).
Holokaust zbirka (logorski predmeti, žute trake i bedževi, lični predmeti žrtava nađeni u masovnim grobnicama, partizansko oružje).
Arheološka zbirka

Zbirka JUDAIKE, koja obuhvata nekoliko posebnih grupa predmeta:

Sinagogalni obredni predmeti
Kućni i lični obredni predmeti
Amuleti
Bračni ugovori – ketube
Odeća i nakit
Posebnu zbirku čine predmeti koji su upotrebljavani u jevrejskim porodicama, a imali su praktičnu, svakodnevnu, ili određenu običajnu funkciju.