jevrejski-istorijski-muzej-beograd-cir-main-menu-logo

Zbirke

Likovna zbirka (slike, crteži i skulpture).

Zbirka medalja, znački i plaketa.

Zbirka stare i retke knjige (tore, hagade, molitvenici, rukopisi, beležnice i knjige).

Holokaust zbirka (logorski predmeti, žute trake i bedževi, lični predmeti žrtava nađeni u masovnim grobnicama, partizansko oružje).

Arheološka zbirka

Zbirka JUDAIKE, koja obuhvata nekoliko posebnih grupa predmeta:

  • Sinagogalni obredni predmeti
  • Kućni i lični obredni predmeti
  • Amuleti
  • Bračni ugovori – ketube
  • Odeća i nakit

Posebnu zbirku čine predmeti koji su upotrebljavani u jevrejskim porodicama, a imali su praktičnu, svakodnevnu, ili određenu običajnu funkciju.