Izložbe

Do danas, JIM je priredio više od 70 likovnih i studijskih izložbi. Navodimo nekoliko:

 • Umetnička obrada metala za jevrejske praznike i obrede, JIM Beograd 1974.
 • Vezene tkanine iz jevrejskih zbirki u Jugoslaviji, JIM Beograd 1978.
 • Jezik, pismo i knjiga Jevreja Jugoslavije, JIM Beograd 1979.
 • Jevrejska štampa na tlu Jugoslavije do 1941, JIM Beograd 1982.
 • Praznični običaji jugoslovenskih Jevreja, JIM Beograd 1986.
 • Židovi na tlu Jugoslavije (u saradnji sa Muzejskim Prostorom iz Zagreba), održana 1988. u Zagrebu, 1989. u Beogradu, a 1990. u Njujorku, pa u Torontu
 • Povodom velike manifestacije Sefarad 92, priređene su istovremeno dve izložbe – Sefardska književnost, izdavaštvo i publicistika u Jugoslaviji i Jevreji Bitolja na fotografijama Miltona Manakija, Kulturni centar Beograda 1992.
 • Logor na Rabu, JIM Beograd 1993.
 • Geca Kon – knjžar i izdavač, JIM Beograd 1994.
 • Jevrejska omladinska društva na tlu Jugoslavije 1919 – 1941, JIM Beograd 1995.
 • Jevreji Dorćola – Priča o komšijama kojih više nema, priređena je u Rexu, Beograd, 1997., a gostovala je u Erfurtu, u Nemačkoj, 1998.
 • Životni ciklus – običaji kod Jevreja, priređena u Konaku kneginje Ljubice, Beograd, 1998. godine.
 • Iz zarobljeničkih logora, likovna izložba, Multikulturni centar, Beograd, 2003.
 • Sefardsko nasleđe na Balkanu u okviru manifestacije Esperansa 2004. Ova izložba je priređena u Institutu Servantes, Beograd.
 • Dokumenta filatelističke judaike, Svečana sala Jevrejske opštine Beograd, 2006.
 • Trodelni likovni izložbeni ciklus Sefardski slikari iz Beograda, Galerija Instituta Servantes u Beogradu, novembar 2006 – januar 2007.
 • Savez jevrejskih opština … Od Kraljevine SHS do Republike Srbije, povodom 90 godina od osnivanja Saveza jevrejskih opština Jugoslavije, odnosno Srbije, Beograd 2009-2010.
 • Jerusalim, sveti grad … očima turiste, umetnička foto-izložba, Beograd 2011.
 • Muzičari, likovna izložba, Beograd 2012.
 • Sinagogalni ritualni predmeti – iz zbirki Jevrejskog istorijskog muzeja, Beograd 2013.
 • Jevreji Srbije u Prvom svetskom ratu, foto-dokumentarna izložba, Beograd 2014.
 • Jevreji Srbije – oficiri Vojske Kraljevine Jugoslavije, foto-dokumentarna izložba, Beograd 2015.

 

Najveće izložbe Jevrejkog istorijskog muzeja u poslednjih 25 godina:

„Jevreji Dorćola – Priča o komšijama kojih više nema“, studijska, istorijsa izložba, Kulturni centar REX, Beograd 1997.

“Životni ciklus – običaji kod Jevreja”, studijska  etnološka izložba, održana 1998. godine u Konaku kneginje Ljubice, Beograd, povodom proslave 50-godišnjice od osnivanja Jevrejskog istorijskog muzeja.

„Savez jevrejskih opština … Od Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca,  do Republike Srbije“, povodom 90 godina od osnivanja Saveza jevrejskih opština Jugoslavije, odnosno Srbije,  Beograd 2009-2010.

Jevreji Srbije u Prvom svetskom ratu, Beograd 2014. povodom obeležavanja 100-godišnjice od početka Prvog svetskog rata

Jevreji Srbije – oficiri Vojske Kraljevine Jugoslavije, Beograd 2015