Издаваштво

Од 1971. године Музеј објављује перодичну стручну и научну публикацију “Зборник Јеврејског историјског музеја”. До 2015. године објављено је 10 бројева Зборника. На тему Другог светског рата, Музеј је објавио две посебне монографије: “Сећање Јевреја на логор Јасеновац”, Београд 1972. године, и “Јевреји Југославије 1941- 1945, жртве геноцида и учесници НОРа”, др Јаша Романо, Београд 1980. године.
Уз све, нарочито студијске изложбе Јеврејског историјског музеја, (изложбе текстила, књига, новина, празничних обичаја, обичаја животног циклуса, омладинских друштава, итд.) објављивани су каталози, монографије, и до сада, два ЦД-а.
На тему културе сефардских Јевреја објављена публикација “Сефарди у јужнословенским земљама”, Београд 1992. године и две књиге сефардских пословица .
Завршен је рад на едицији “Ми смо преживели … Јевреји о Холокаусту”. Од 2001. до 2009. објављено је пет књига на српском језику. Године 2005. и 2006. прве три књиге су преведене и објављене на енглеском језику.

Комплетне књиге могу да се погледају на сајту www.jevrejskadigitalnabiblioteka.rs