Učešće našeg Muzeja na Naučnom skupu SANU „Zaštita, očuvanje i afirmacija srpskog kulturnog nasleđa na Kosovu i Metohiji“

U organizaciji SRPSKE AKADEMIJE NAUKA I UMETNOSTI – akademijskog Odbora za srpsko pitanje, 1. i 2. juna 2021. održan je naučni skup pod nazivom Zaštita, očuvanje i afirmacija srpskog kulturnog nasleđa na Kosovu i Metohiji. Na svečanom otvaranju naučnog skupa, uvodne govore održali su gospođa Maja Gojković, ministarka kulture i informisanja Republike Srbije, predsednik SANU, akademik dr Vladimir Kostić, i dopisni član SANU, predsednik Odbora, dr Dragan Vojvodić. Na Skupu je učestvovalo 39 naučnika i stručnjaka Univerziteta u Beogradu, Univerziteta u Prištini i Kosovskoj Mitrovici, Univerziteta u Kragujevcu, Republičkog i Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Balkanološkog, Vizantološkog, Arheološkog Instituta SANU, Instituta za srpski jezik SANU, Instituta za međunarodnu politiku i privredu, Etnografskog muzeja u Beogradu, zatim arhimandrit – iguman manastira Dečani, predstavnik Eparhije raško – prizrenske SPC, protojerej – stavrofor Mitropolije crnogorsko – primorske, kao i savetnik Ministarstva kulture i informisanja RS.

Na poziv organizatora, na ovom izuzetnom naučnom skupu učestvovala je i direktorka našeg Jevrejskog istorijskog muzeja, Vojislava Radovanović, etnolog – antropolog, muzejski savetnik. Naime, bez obzira na veoma jasno tematsko određenje, na inicijativu organizatora u program Naučnog skupa uvršten je referat na temu Jevrejsko kulturno nasleđe u Srbiji, na celoj teritoriji, u opštem smislu. U skladu sa takvim širim pristupom, Vojislava Radovanović je govorila o Jevrejskom muzejskom nasleđu u Srbiji, a kolega iz Zavoda za zaštitu spomenika Republike Srbije, dr Nenad Lajbenšperger, istoričar, govorio je o Jevrejskom spomeničkom nasleđu u Srbiji.

Vojislava Radovanović i dr Nenad Lajbenšperger su vrlo uspešno uklopili svoja dva tematski povezana referata, dajući sažet, faktografski, ali jasan i temeljan prikaz jevrejskog kulturnog nasleđa cele Srbije. Njihova izlaganja praćena su složenom i bogatom video – prezentacijom, koju je za oboje priredio dr Lajbenšperger.  Prvo je govorila Vojislava Radovanović o načinu na koji su formirane zbirke Jevrejskog istorijskog muzeja – od kojih su dve jedinstvene u Srbiji (Judaika i Stara i retka knjiga) – kao i o vremenu nastanka i poreklu predmeta, a zatim se u logičkom sledu nadovezao Nenad Lajbenšperger, govoreći o spomeničkim objektima – sinagogama, jevrejskim grobljima i memorijalima.

Poštujući epidemijske mere zaštite, publika je imala određen raspored sedenja u svečanoj sali SANU u kojoj je održavan skup, ali je zato ceo skup uživo emitovan preko interneta (link je bio unapred naveden u programu).

Organizacioni odbor SANU planira da objavi i Zbornik referata sa ovog naučnog skupa, o čemu ćemo biti obavešteni.