Promocija monografije o Jevrejskom groblju u Beogradu

U saradnji sa Zavodom za proučavanje kulturnog razvitka, jednom od najuglednijih ustanova kulture u Beogradu, Jevrejski istorijski muzej  je 18. decembra 2018. priredio promociju knjige  „Spomeničko – memorijalni kompleks Jevrejskog groblja u Beogradu“. Autorka je Barbara Panić, master istorije umetnosti i kustos našeg Muzeja. Radi se o monografiji, ilustrovanoj, na srpskom i engleskom jeziku, koja ne samo da je visokog stručnog kvaliteta, već je i od velike koristi za sve one posetioce našeg Muzeja koji se bave materijalnom, duhovnom, pa i socijalnom kulturom beogradskih Jevreja, i šire.

Promo 18. 12. 2018 - autorkaFOTO naslovna 0

Dan promocije bio je veoma hladan, trotoari veoma klizavi, … Ali sve to nije uticalo na publiku koja se, u mnogo većem broju nego što smo očekivali, odazvala našem pozivu „tačno u podne“, u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, u ulici Rige od Fere 4. U promociji su učestvovali domaćin i direktor Zavoda, dr Vuk Vukićević, prof. Fakulteta likovnih umetnosti i recenzent dr Nikola Šuica, direktorka našeg Muzeja Vojislava Radovanović, i autorka Barbara Panić koja je za ovu priliku pripremila i video prezentaciju materijala korišćenog za knjigu.

Promo - govornici i publika Promo - dr Vukićević i dr Šuica Promo publika 2 Promo publika

Naš Muzej je srdačno primljen u Zavodu i mi se zahvaljujemo pre svega direktoru, dr  Vuku Vukićeviću, a zatim i kolegama – Peđi Pivljaninu, Maji Marinković, Siniši Stefanović – koji su se potrudili da organizacija ove promocije bude odlična.

Promo - autorka u prvom planu