POŠTA SRBIJE I NAŠ MUZEJ

Opet se bavimo filatelijom … (Kažemo „opet“ jer smo pre desetak godina u saradnji sa dr Mirkom Caranom,  beogradskim hirurgom i pasioniranim filatelistom imali dve odlične istorijske – filatelističke izložbe na temu judaike u filateliji; čak smo dobili bronzanu medalju za izložbeni katalog na Međunarodnoj filatelističkoj smotri u Crnoj Gori).  Tako, ovoga puta sarađivali smo sa Poštom Srbije koja je oktobra / novembra meseca 2018. štampala prigodne koverte

KOVERAT smanjeno

i poštanske marke posvećene jevrejskoj sakralnoj arhitekturi u Srbiji. Odabrane su tri sinagoge: beogradska, novosadska i subotička:

ASKENASKA SINAGOGA BGD smanjenoNOVI SAD SIN smanjenoSUBOTICA SIN smanjeno

Sjajno! Zahvaljujemo se slikarima i dizajnerima Pošte Srbije, a obradovao nas je i članak u  najuglednijem, tradicionalnom listu POLITIKA o ovom uspešnom poduhvatu:

POLITIKA tekst smanjeno