NOVA IZLOŽBA NAŠEG MUZEJA – NOVI USPEH !

U organizaciji našeg Muzeja priređena je nova izložba Jevreji Srbije – oficiri Vojske Kraljevine Jugoslavije i svečano otvorena 15. decembra 2015. u 13 sati. Otvaranje ove izložbe, zaista, bila je prava svečanost. Broj ljudi koji su došli na otvaranje prevazišao je prostor našeg Muzeja, što je ekipi koja je radila na izložbi, pričinilo ogromno zadovoljstvo.

JIM izlozba_OFICIRI_15 XII 2015 020

Pošto je Vojislava Radovanović, direktorka Muzeja, a istovremeno autor izložbe, pozdravila sve prisutne posetioce uz zahvalnost i kratak stručni osvrt na suštinu i specifičnost izložbenog materijala, dinamične i interesantne govore o knjizi koja je objavljena povodom izložbe (monografija sa katalogom), održali su unuka i sin dvojice jugoslovenskih Kraljevskih oficira jevrejskog porekla – Radmila Petrović (Mevorah), predsednica, i Aleksandar Gaon, član Muzejske komisije Muzeja.

JIM izlozba_ OFICIRI_15 XII 2015 042JIM izlozba_15 XII_ 038JIM izlozba_OFICIRI_15 XII 2015 080JIM izlozba_OFICIRI_15 XII 2015 083JIM izlozba_OFICIRI_15 XII 2015 068JIM izlozba_ OFICIRI_15 XII 2015 024JIM izlozba_ OFICIRI_15 XII 2015 019JIM izlozba_ OFICIRI_15 XII 2015 010JIM izlozba_ OFICIRI_15 XII 2015 168JIM izlozba_ OFICIRI_15 XII 2015 342

Izložba i ilustrovana monografija / katalog na srpskom i engleskom jeziku, u stvari su „veliko finale“ mnogo šireg i veoma složenog projekta kojim je naš Muzej konkurisao kod Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Uprave grada Beograda – Sekretarijata za kulturu. Projekat je obuhvatao 4 faze: istraživački i arhivistički rad u Vojnom arhivu u Beogradu, skeniranje svih odabranih vojničkih dosijea Kraljevskih oficira jevrejskog porekla, izrada elektronske baze podataka, i izložba sa monografijom i katalogom. Ideju za ovaj projekat dao je naš kolega, prijatelj i saradnik, pukovnik u penziji, mr Dragan Krsmanović, vojni istoričar i bivši načelnik Vojnog arhiva, koji je bio i jedan od ključnih saradnika na projektu.

JIM izlozba_ OFICIRI_15 XII 2015 131JIM izlozba_OFICIRI_15 XII 2015 133

Kao što je i bilo predviđeno, projekat je otpočeo u junu 2015. i uspešno, u celosti realizovan do kraja godine. Ono što nismo baš mogli da predvidimo jeste tako veliki broj zvanica na otvaranju izložbe, aplauzi i pohvale, a zatim veoma dobra posećenost sve do zatvaranja izložbe 30. decembra 2015.

 *     *     *

Može se konstatovati da su 2014. i 2015. godina prošle u znaku interesovanja za ratnu i vojnu istoriju Srbije iz ugla jevrejske nacionalne / verske manjine čije je učešće i osećaj za vojničku dužnost i patriotizam bilo za svako poštovanje. Jevrejski istorijski muzej se nije do sada bavio tim temama, bar ne na taj način, a kada je počeo da se bavi – uradio je dve sjajne izložbe, objavio dve knjige izuzetnog stručnog i naučnog kvaliteta, i postigao uspeh koji nas ispunjava zadovoljstvom.