Dobar dan u Muzeju – Međunarodni seminar

U organizaciji Nacionalne Biblioteke iz Izraela , od 30. oktobra do 3. novembra 2017. u Beogradu je održan prvi deo međunarodnog seminara AT THE SOURCE SOUTH EAST EUROPE, na kojem je proučavana i prikazivana arhivistička i bibliotečka delatnost sa posebnim osvrtom na razne arhivske i knjižne fondove jevrejske provenijencije i tematike. U seminaru su učestvovali predstavnici arhiva, biblioteka i muzeja iz Makedonije, Bugarske, Grčke, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Republike Srpske, Izraela i, naravno, Srbije. Za predstavnika našeg Muzeja odabran je istoričar Bojan Zorić iz Beograda, koji će biti u posebno angažovanom stručnom timu za arhivističku obradu brojne, nesređene arhivske građe nastale radom Saveza jevrejskih opština bivše Jugoslavije u periodu od 1945. do 1990. Za učesnike je priređeno nekoliko stručnih predavanja, kao i radionica u kombinaciji sa posetama Narodnoj Biblioteci Srbije i određenim muzejskim i arhivskim ustanovama u Beogradu. U dogovoru sa organizatorima, 1. novembra jedan deo ovog seminara – radionice održan je upravo u Jevrejskom istorijskom muzeju. Prvo je nešto više od jednog sata trajao obilazak stalne izložbene postavke.. Direktorka Muzeja Vojislava Radovanović, vodila je učesnike seminara kroz istoriju, običaje i način života Jevreja bivše Jugoslavije.   Zatim, učesnici i organizatori seminara smešteni su u predvorju Muzeja. Arhivista našeg Muzeja, Branka Džidić, održala je veoma interesantno i kompleksno predavanje o srazmerno velikoj arhivi koju poseduje naš Muzej, odnosno o sadržajima te raznolike arhivske građe, o mirnim i turbulentnim vremenima njenog nastajanja, o velikim naporima da se ona sačuva kao neka vrsta nasleđa i obnove posle Holokausta, kao i o velikom trudu koji je do sada uložen u to da se bar deo ove arhive obradi i u nekoj meri digitalizuje u ne baš lakim uslovima za rad, koje je pružao i dalje pruža naš Muzej. Branka foto crop 2                                                                                                          Branka je pokazala odabrane  primerke iz arhive, kao i štampane formulare za obradu dokumentacije od kojih će, u budućnosti, nastati arhivski sumarni i analitički inventari. Brankino dinamično i informativno predavanje izazvalo je diskusiju, komentare učesnika o tome kako njihove ustanove postupaju sa svojom arhivskom građom,  dokle se stiglo sa obradom … Drugim rečima, boravak učesnika i organizatora seminara u našem Muzeju, postigao je svoj cilj. Na kraju, u ime Nacionalne Biblioteke iz Izraela kao jednog od organizatora ovog seminara, gospođa Karon Sethil, uručila je Jevrejskom istorijskom muzeju ZAHVALNICU za sjajan doprinos u njegovoj realizaciji.   I da napomenemo još i to da će ovaj seminar imati svoj nastavak u Izraelu, u Jerusalimu, januara meseca 2018. na kojem će učestvovati isti predstavnici ustanova koje su i sada učestvovale.